Novotel Hanoi Thai Ha - Khách sạn dành cho Gia đình & Công việc - A CELEBRATION FOR ALL

A CELEBRATION FOR ALL

Tận hưởng mùa Lễ hội với #CelebrationforALL: gấp đôi điểm thưởng khi lưu trú và trải nghiệm ăn uống, đồng thời có thể đổi lấy những trải nghiệm độc đáo chỉ với 200 điểm thưởng.

Khám phá thêm tại đây: https://all.accor.com/a/en/offers/double-reward-points-on-dining.html

Đặt ưu đãi này
  • a-celebration-for-all